X

Pirmieji Lietuvoje įgijome
abi – BREEAM tarptautinio
vertintojo ir BREEAM In-Use
auditoriaus – licencijas

Turime licenciją audituoti ir
sertifikuoti pastatus pagal JAV
žaliųjų pastatų tarybos
sukurtą sistemą

Konsultuojame įmones
rengiant GRI standartu
paremtas veiklos ataskaitas
darnaus vystymosi požiūriu

UAB „Vesta Consulting“ yra
Lietuvos žaliųjų pastatų
tarybos narė bei viena iš
steigėjų

Bebrų g. 1, Vilnius

+370 611 19961