Nulinių emisijų balansas | Klimato neutralumas

Klimatui neutralios ar nulinių emisijų balanso strategijos tikslas – subalansuoti į atmosferą išmetamo anglies dioksido ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, pašalinant arba kompensuojant atitinkamą kiekį. Strategija apima ŠESD kiekio mažinimą įvairiomis priemonėmis, tokiomis kaip energijos vartojimo efektyvumas, atsinaujinančios energijos naudojimas ir tvarus vystymas. Neutralaus anglies dioksido kiekio strategijos tikslas – klimato kaitos poveikio mažinimas ir pasaulinio atšilimo ribojimas.

Privalumai

Organizacijos reputacija

Klimato neutralumo strategijos tikslų numatymas ir įgyvendinimas didina įmonės konkurencingumą bei pranašumą rinkoje. Užtikrina verslo patikimumą suinteresuotų šalių tarpe. Investuotojai labiau linkę pasirinkti gaminius ar paslaugas iš aplinką tausojančio ir atsakingo verslo.

Atitikimas teisės aktams

Jau dabar tam tikros organizacijos turi prievolę deklaruoti savo poveikį aplinkai ir nusimatyti tikslus jam sumažinti. Vis griežtėjantys teisės aktai klimato kaitos tema (tokie kaip ES Žaliasis kursas) netruks pasiekti visas organizacijas ir reikalaus konkrečių jų veiksmų kovoje su klimato šiltėjimu. Turėdami organizacijos klimato neutralumo ar nulinių emisijų balanso strategiją būsite pasirengę ateities iššūkiams, o taip pat jau dabar prisidėsite prie klimato kaitos švelninimo.

Poveikio ir kaštų mažinimas

Rengiant organizacijos klimato neutralumui strategiją ir numatant ŠESD neutralizavimo priemones, pirmiausiai yra peržiūrimas energijos naudojimo efektyvumas ir energijos šaltinių kilmė.  Didinat energijos naudojimo efektyvumą ir renkantis neutralius klimatui sprendimus ne tik sumažinamas išmetamų teršalų kiekis, bet ir bendros organizacijos išlaidos.

Mūsų paslaugos:

  • Išmetamo ŠESD kiekio valdymo principai ir jų nustatymas
  • Neutralumo klimato kaitai strategija – konsultavimas visame strategijos kūrimo procese
  • Efektyviausių energijos valdymo priemonių parinkimas ir konsultavimas
  • Konsultavimas, siekiant suprasti įvairias savanoriškas ar privalomas organizacijų tvarumo atskleidimo priemones ir jų keliamus reikalavimus
  • „Klimato kaitos specialiosios programos“ lėšomis finansuojamų projektų ŠESD sumažinimo ataskaitų parengimas

* Kainos pasiūlymas kiekvienam projektui skaičiuojamas individualiai

Turite klausimų?

Turite klausimų?

arba susisiekite su komanda:

Sigita Židonienė, Dr.

Tvarios plėtros konsultantė

EPD/LCA | EPD verifikuotoja

+370 686 44423

sigita@vestaconsulting.lt

Gintarė Laukytė

Poveikio aplinkai ir pastatų analizių skyriaus vadovė

+370 695 72712

gintare@vestaconsulting.lt