ŠESD skaičiavimai ir ataskaitų rengimas

Anglies dioksido pėdsakas yra suminis šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD), kurios prisideda prie šiltnamio efekto ir klimato kaitos, emisijų kiekis. Skaičiavimai apima ŠESD emisijų šaltinių nustatymą, atitinkamų duomenų apie veiklą ir procesus rinkimą ir taršos faktorių taikymą ŠESD emisijų kiekiui įvertinti.

Savo klientams siūlome apskaičiuoti organizacijos CO2 pėdsaką vadovaujantis tarptautiniu mastu pripažįstamų standartų ŠESD protokolu (angl. GHG protocol) ir ISO 14064 CO2 emisijų skaičiavimo metodikomis, kurias numato EU žaliasis kursas.

co22

Privalumai

Klimato kaitos švelninimas

CO2 pėdsako apskaičiavimas suteikia organizacijoms galimybę tiksliai ir objektyviai įvertinti jų veiklos daromą poveikį aplinkai, o nusimatytos poveikio mažinimo priemonės prisideda prie visuotinės kovos su klimato kaita.

Organizacijos reputacijos stiprinimas

Aiškus CO2 pėdsakas ir jo mažinimo tikslų numatymas bei įgyvendinimas prisideda prie įmonės reputaciją stiprinančių sričių, tokių kaip verslo socialinė atsakomybė, verslo aplinkosauginė atsakomybė, bei verslo patikimumo užtikrinimas suinteresuotosioms šalims. Investuotojai, priimdami investicinius sprendimus, vis dažniau atsižvelgia į klimato riziką ir įmonės įsipareigojimus ją mažinti.

Kaštų mažinimas ir efektyvumas

Atlikus įmonės CO2 pėdsako skaičiavimus galima identifikuoti ŠESD emisijų mažinimo galimybes, kurios dažniausiai susijusios su energijos vartojimu ir transportu. Mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių sprendimų įgyvendinimas ne tik sumažina išmetamų teršalų kiekį, bet ir bendras organizacijos išlaidas.

Mūsų paslaugos

  • Konsultacijos ir įmonės/organizacijos CO2 pėdsako skaičiavimas
  • Organizacijų išmetamo ŠESD kiekio skaičiavimai 1, 2 ir 3 vertinimo srityse
  • Išmetamo ŠESD kiekio skaičiuoklės ir ataskaitos parengimas
  • Įmonių apmokymas kaip naudotis skaičiuokle ir susiskaičiuoti išmetamą ŠESD kiekį savarankiškai
  • Pastatų įkūnytos ir eksploatacinės anglies ( angl. embodied and operational carbon) skaičiavimai

*  Kainos pasiūlymas pateikiamas kiekvienam projektui individualiai

Turite klausimų?

Turite klausimų?

arba susisiekite tiesiogiai

Sigita Židonienė, Dr.

Tvarios plėtros konsultantė

EPD/LCA | EPD verifikuotoja

+370 686 44423

sigita@vestaconsulting.lt