CSRD

ES Įmonių tvarumo atskaitomybės direktyva (CSRD) iš esmės pakeitė Europos įmonių atskaitomybės reikalavimus ir nusistovėjusią atskaitomybės praktiką rinkoje. Kadangi tvarumo ataskaitų teikimas tampa itin svarbus, mūsų konsultacijos užtikrina, kad jūsų organizacija ne tik atitiktų direktyvos ir gerosios praktikos reikalavimus, bet ir sėkmingai būtų įgyvendinami tvarumo principai, vykdant veiklą pagal tvarų verslo modelį.

Privalumai

Atitiktis teisės aktams

Suformuota CSRD ataskaita padeda užtikrinti, kad organizacijoje būtų laikomasi naujausių ir kintančių ES reikalavimų.

Strateginis pranašumas ir reputacija

Įmonėje pritaikyti tvarumo standartai demonstruoja lyderystę tvarumo srityje ir suteikia galimybę išlaikyti arba pagerinti savo organizacijos reputaciją.

Investicijų pritraukimas ir rizikų valdymas

Organizacija, skaidriai deklaruojanti savo poveikį, yra patraukli investuotojams, ieškantiems tvarių krypčių. Taip pat tai yra įrankis efektyviai valdyti su tvarumu susijusias rizikas.

Mūsų paslaugos:

  • Išsamus CSRD atitikimo vertinimas
  • Veiksmų planas CSRD reikalavimų atitikimui
  • Individualūs tvarumo ataskaitų rengimo sprendimai
  • Pagalba rengiantis tvarumo ataskaitos teikimui: tvarumo strategijos rengimas, suinteresuotųjų šalių analizė ir įtraukimas, reikšmingumo analizė, atskleidžiamų rodiklių ir tikslų nustatymas
  • Konsultacijos dėl duomenų rinkimo, rodiklių apskaičiavimo ir atskleidimo
  • Mokymai apie CSRD reikalavimus ir gerąją praktiką

* Kainos pasiūlymas skaičiuojamas individualiai

Turite klausimų?

Turite klausimų?

arba susisiekite su komanda:

Elvyra Mikšytė

Organizacijų tvarumo skyriaus vadovė

+370 600 10525

elvyra@vestaconsulting.lt