ESG ir tvarumo ataskaitos

Įsigalioję Europos Sąjungos reglamentai, investuotojai ir kitos suinteresuotos šalys skatina vis daugiau organizacijų paviešinti ESG ataskaitas.

ESG astatskaita arba Tvarumo ataskaita – tai organizacijos skelbiama iki (ne)finansinių veiklos rezultatų informacija. Jos tikslas – skaidriai atskleisti organizacijos daromus aplinkos, socialinius, valdysenos (ESG) poveikius, iš to kylančias rizikas ir galimybes. Tai komunikacijos priemonė, atliekanti svarbų vaidmenį padedant investavimo sprendimuose, vengiant „žaliojo smegenų plovimo“ ir atskleidžiant kitoms suinteresuotoms šalims rūpimus organizacijos veiklos rezultatus.

Šiuo metu įsigaliojo daug teisės aktų, kuriuose reikalaujama, kad įmonės atskleistų nefinansinę informaciją:

ES Taksonomija

Įmonių tvarumo ataskaitų direktyva (CSRD)

Tvarių finansų atskleidimo reglamentas (SFDR)

Įmonių išsamaus tvarumo patikros direktyva (CSDD)

Privalumai

Skaidrumas ir reputacija

Viešai paskelbta įmonės ESG arba tvarumo ataskaita rodo įmonės įsipareigojimą siekti skaidrumo ir atskaitomybės. Informartyvios ESG/tvarumo ataskaitos gali padėti sustiprinti įmonės reputaciją ir klientų, darbuotojų bei kitų suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą. Ji taip pat gali padėti sumažinti riziką, susijusią su neigiamu viešumu ar teisiniais veiksmais, susijusiais su aplinkos ar socialiniais klausimais.

Investicijų pritraukimas

Investuotojai vis dažniau ieško įmonių, kurios demonstruoja tvirtą ESG praktiką ir remiasi tvarumo principais. Skelbdamos ESG ataskaitą, įmonės gali pritraukti investuotojus, kurie domisi tvarių ir socialiai atsakingų įmonių rėmimu.

Atitikimas reikalavimams

ESG ir tvarumo ataskaitų parengimas ir veiklos rezultatų atskleidimas užtikrina, kad įmonė atitinka tarptautinius EU reglamentus ir direktyvas.

Mūsų paslaugos:

  • Parenkamas tvarumo ataskaitos rengimo standartas pagal poreikius
  • Dvigubo reikšmingumo analizė, identifikuojant reikšmingiausius poveikius, rizikas ir galimybes
  • Tvarumo rodiklių ir duomenų kaupimo sistemos sukūrimas
  • Išsami tvarumo atskaita, suformuojama atsižvelgiant į organizacijos kultūrą, vizualinį identitetą ir strateginę kryptį

* Kainos pasiūlymas skaičiuojamas individualiai

Turite klausimų?

Turite klausimų?

arba susisiekite tiesiogiai:

Elvyra Mikšytė

Organizacijų tvarumo skyriaus vadovė

+370 600 10525

elvyra@vestaconsulting.lt