ESG ir tvarumo strategijos

Tvarumo strategija yra vertybėmis grįstas požiūris į verslo plėtrą, kuriuo nubrėžiama kryptis kaip identifikuoti ir valdyti organizacijos kuriamus poveikius ekonomikai, gamtai ir žmonėms, atitikti teisės aktų reikalavimus bei kurti ilgalaikę vertę suinteresuotosioms šalims. Mūsų komanda dirba individualiai su kiekvienu klientu: konsultacijų metu išsigryninami tikslai, pagal poreikius parengiama ESG strategija arba įmonės tvarumo strategija taikant išsamios reikšmingumo analizės procesą.

Privalumai

Sinteresuotų šalių įtraukimas

Įmonė, remdamasi tvarumo strategija, vysto ir stiprina ryšį su organizacijos suinteresuotosiomis šalimis ir gali kryptingai įgyvendinti strateginius veiksmus atsižvelgdama į jų interesus.

Rizikų valdymas ir konkurencinis pranašumas

Identifikuojamos ir valdomos rizikos bei galimybės, įmonės ištekliai ir investicijos nukreipiami į svarbiausias sritis, padeda išlaikyti konkurencinį pranašumą kintančioje aplinkoje, skatinamos inovacijos, bendradarbiavimas ir partnerystės.

Investicinė grąža ir išliekamoji vertė

Tikslingai suformuota tvarumo strategija padeda užtikrinti ilgalaikę organizacijos grąžą ir veiklos tęstinumą. Tai darnios ir išliekamąją vertę turinčios veiklos požymis.

Mūsų paslaugos:

  • Įmonės tvarumo brandos vertinimas
  • Organizacijų tvarumo ir ESG principų įvadas, skirtas tvarumo strategijos rengimo komandai
  • Suinteresuotųjų šalių analizė ir įtraukimas
  • Atiekama reikšmingumo analizė ir nustatoma tvarumo kryptis
  • Su klientu nusistatomi uždaviniai,rodiklai ir ESG tikslai
  • Parengiamas veiksmų planas, skirtas užsibrėžtiems uždaviniams pasiekti
  • ESG/tvarumo politikų ir procedūrų parengimas, pagalba įgyvendinant praktiškai
  • ESG/ tvarumo strategijos konsultavimas/ praktinio įgyvendinimo klausimais

* Kainos pasiūlymas skaičiuojamas individualiai

Turite klausimų?

Turite klausimų?

arba susisiekite tiesiogiai:

Elvyra Mikšytė

Organizacijų tvarumo skyriaus vadovė

+370 600 10525

elvyra@vestaconsulting.lt