GRESB

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) yra visame pasaulyje pripažinta metodologija, skirta įvertinti NT sektoriuje veikiančių įmonių tvarumo lygį (nuo 1 iki 5 žvaigždžių) ir atlikti lyginamąją analizę (angl. benchmark). Tokie tvarumo standartai kaip GRESB suteikia investuotojams informaciją, kurios pagrindu gali būti numatomas ESG (angl. environmental, social and governance) rizikų valdymas ir galimybės tvariai verslo plėtrai.

GRESB_vert

Privalumai

Investicijų pritraukimas

Įmonės įvertinimas, remiantis tarptautine GRESB metodologija, padeda pritraukti investuotojus ir komunikuoti jiems aktualią ESG informaciją.

ESG rizikų valdymas

GRESB metodologija palygina dalyvių ESG rezultatus su homogeniška grupe, kuri yra sudaroma iš regione esančių panašaus dydžio ir panašų NT portfelį turinčių įmonių. Suteikia veiksmų planą, kurio tikslas: ESG rezultatų gerinimas bei tikslingas  ESG strategijos vystymas. GRESB padeda pasiruošti vis griežtesniems su ESG atskleidimu susijusiems įpareigojimams, teikia patikimus lyginamosios analizės rezultatus ir padeda pasirengti SFDR neigiamo poveikio tvarumui (angl. principle adverse impacts; PAI) ataskaitų teikimui. GRESB taip pat padeda parengti TFCD (angl. Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) ataskaitą.

Tikslingos investicijų kryptys

GRESB ataskaita ir joje atskleista informacija apie perėjimo prie mažo anglies kiekio ekonomikos rizikų valdymą (angl. climate change transition risks management) padeda palyginti skirtingas NT įmones ir leidžia priimti kokybiškesnius investavimo sprendimus.

Mūsų paslaugos:

  • Pirminis įmonės GRESB auditas, įvertinant esamas įmonės ESG praktikas
  • Veiksmų planas, kurio tikslas – GRESB nustatytų ESG rezultatų pagerinimas
  • ESG valdymo politikų ir procedūrų parengimas bei jų įgyvendinimas siekiant aukštesnio GRESB įvertinimo
  • Ataskaitos parengimas, skirtas GRESB vertinimui ir ESG rezultatų atskleidimui
  • GRESB konsultacija, siekiant įvertinimo pagerinimo

* Kainos pasiūlymas skaičiuojamas individualiai

Turite klausimų?

Turite klausimų?

arba susisiekite tiesiogiai:

Elvyra Mikšytė

Organizacijų tvarumo skyriaus vadovė

+370 600 10525

elvyra@vestaconsulting.lt