Energinio naudingumo konsultavimas | Vertinimas

Pastatų energinis naudingumas turi platų vertinimo spektrą – pradedant nuo projektinių sprendimų koncepcijos stadijoje, rengiant techninį projektą, atliekant sprendimų optimizaciją darbo projekto metu bei sertifikuojant pastatą statybos užbaigimo etape.

Kartu su klientu aptariamas pastatų energinio naudingumo projektavimas visuose žingsniuose, išplėtojamos energijos valdymo sistemos ir šiuolaikiniai inžineriniai bei pastato atitvarų šiltinimo sprendimai, kurie reikšmingai gali sumažinti energijos sąnaudas.

Privalumai

Energinis efektyvumas

Konsultacijų metu parenkamos priemonės, siekiant pagerinti pastato eksploatacines savybes. Konsultacijos padeda atrasti geriausius energijos suvartojimo mažinimo sprendimus, lengviau yra pasiekiamos norimos energinio naudingumo klasės.

Kaštų ir poveikio aplinkai mažinimas

Atlikus energetinio naudingumo vertinimą ir numačius energijos suvartojimo mažinimo galimybes tuo pačiu sumažinami ir pastato išlaikymo kaštai bei poveikis aplinkai (šiltnamio efektą sukeliančių dujų, susijusių su energijos suvartojimu emisijos).

Atitikimas teisės aktams

Statybos techniniai reglamentai reikalauja tam tikros pastato energijos naudingumo klasės. Mūsų ekspertai konsultuoja ir padeda įvykdyti keliamus reikalavimus, užtikrina atitiktį įstatymams ir standartams.

Mūsų paslaugos:

  • Pastatų energinio naudingumo vertinimas ir sertifikavimas pagal STR 2.0.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
  • Konsultacijos dėl nacionalinių energinio naudingumo reikalavimų atitikimo
  • Pastatų energinio naudingumo konsultacijos, remiantis gerąja praktika
  • NZEB („Net Zero Energy Building“) projektavimo strategija

* Kainos pasiūlymas kiekvienam projektui skaičiuojamas individualiai

Turite klausimų?

Turite klausimų?

arba susisiekite su komanda:

Gintarė Laukytė

Poveikio aplinkai ir pastatų analizių skyriaus vadovė

+370 695 72712

gintare@vestaconsulting.lt

Ugnė Didžiariekytė

Tvarumo konsultantė

+370 615 21569

ugne@vestaconsulting.lt