Pastatų gyvavimo ciklo vertinimas (LCA)

Pastato gyvavimo ciklo vertinimas (ang. Life Cycle Assessment, LCA) tai analizė, kurios metu yra vertinamas pastato poveikis aplinkai per visą jo gyvavimo ciklą – nuo statybinių medžiagų gamybos ir jų transportavimo iki pastato sklypo, jų montavimo pastate, pastato eksploatavimo bei sugriovimo ir atliekų sutvarkymo. LCA padeda sužinoti pastato visuotinį globalinį atšilimo potencialą (kgCO2e), poveikį ozono sluoksnio plonėjimui, neatsinaujinančių energijos išteklių išeikvojimą, rūgštėjimą, sukuriamų atliekų kiekį.

Privalumai

Informavimas

Pastato gyvavimo ciklo vertinimo rezultatai atskleidžią reikiamą informaciją, kurią numato tvarumo standartai suinteresuotoms šalims – pastato investuotojams, bankams ar klientams.

Poveikio aplinkai mažinimas

Atliekant pastato gyvavimo ciklo vertinimą ankstyvoje stadijoje galima pasirinkti optimaliausius projektinius sprendinius bei pasirinkti statybines medžiagas, kurios daro mažesnį poveikį aplinkai. Taip yra optimaliai įgyvendinami tvarumo principai jau nuo pirmos pastato gyvavimo stadijos.

Žiedinės ekonomikos įgyvendinimas

Atliekant pastato gyvavimo ciklo analizę taip pat galima turėti informacijos apie pastato medžiagų galimybes pardirbti ar pakartotinai panaudoti, kas svarbu įgyvendinat žiedinės ekonomikos principus statybų sektoriuje. 

Mūsų paslaugos:

  • LCA atlikimas pagal kliento poreikį atitinkančią schemą ir ataskaitos parengimas
  • Projektinių sprendinių ar statybinių medžiagų palyginimas

* Kainos pasiūlymas kiekvienam projektui skaičiuojamas individualiai

Turite klausimų?

Turite klausimų?

arba susisiekite su komanda:

Gintarė Laukytė

Poveikio aplinkai ir pastatų analizių skyriaus vadovė

+370 695 72712

gintare@vestaconsulting.lt

Silvija Serapinaitė

Inžinierė | EPD/LCA Konsultantė

+370 685 11012

silvija@vestaconsulting.lt