Produktų gyvavimo ciklo vertinimas (LCA)

Gyvavimo ciklo vertinimas (ang. Life Cycle Assessment, LCA) tai analizė, kurios metu yra vertinamas produkto poveikis aplinkai per visą jo gyvavimo ciklą – nuo žaliavų išgavimo ir jų transportavimo į gamyklą, paties produkto gamybos, jo naudojimo ir  sunaikinimo, jam tapus atlieka. LCA vertinimas padeda sužinoti produkto visuotinį globalinį atšilimo potencialą (kgCO2e), poveikį ozono sluoksnio plonėjimui, neatsinaujinančių energijos išteklių išeikvojimui, aplinkos rūgštėjimui ir kitiems aplinkosauginiams indikatoriams, taip pat sužinoti  sugeneruojamų atliekų kiekį per visą produkto gyvavimo ciklą.  

Privalumai

Poveikio aplinkai mažinimas

Atliekant LCA vertinimą, galima identifikuoti produkto gyvavimo ciklo etapus, kur produktas daro didžiausią poveikį aplinkai ir numatyti poveikio mažinimo galimybes.

Duomenimis pagrįstas sprendimų priėmimas

LCA leidžia palyginti skirtingas produkto gamybos, naudojamų žaliavų ar energijos alternatyvas ir padeda priimti motyvuotą spendimą dėl produkto gerinimo galimybių.

Sertifikavimo sistemos

Atliktas LCA gali būti naudojamas EPD rengimui ar kitiems sertifikatams, reikalaujantiems gyvavimo ciklo analizės. Taip pat tai gali būti pagrindas pagrįsti „žaliuosius teiginius“.

Mūsų paslaugos:

  • LCA atlikimas ir ataskaitos parengimas
  • Žaliavų alternatyvų ar skirtingų gamybos procesų palyginimas
  • Rekomendacijos dėl gamybos optimizavimo, produkto poveikio mažinimo

* Kainos pasiūlymas produktui ar produktų grupei skaičiuojamas individualiai

Turite klausimų?

Turite klausimų?

arba susisiekite tiesiogiai:

Silvija Serapinaitė

Inžinierė | EPD/LCA Konsultantė

+370 685 11012

silvija@vestaconsulting.lt