fbpx
loader-logo

Pastato modeliavimas

Pastato modeliavimas

Pastatų modeliavimas yra procesas, kurio metu atliekame holistinę pastato analizę, leidžiančią nuolat modeliuoti, numatyti ir tikrinti pastato eksploatacines savybes per visą pastato gyvavimo ciklą. Pastato modelis yra paremtas tiksliu konstrukcijos ir infrastruktūros planu. Tai lemia tinkamus projektavimo sprendimus ir pagerina pastato pelningumą įgyvendinant efektyvius inžinerinius sprendimus.


Mūsų teikiamos paslaugos:


 • Dinaminis energijos modeliavimas
 • Šildymo ir vėsinimo apkrovų vertinimas ir ŠVOK analizė
 • Šiluminio komforto analizė
 • Pasyviojo projekto analizė
 • Natūralios šviesos modeliavimas
 • Tiesioginės saulės spinduliuotės vertinimas
 • Pasyvaus vėsinimo analizė
 • Akustikos analizė

Privalumai:

 • Tikslus pastato modelis leidžia numatyti geresnes eksploatacines savybes turintį pastato projektavimą
 • Padeda suplanuoti ir suprojektuoti patogiausią infrastruktūrą
 • TIkslus modelis leidžia pritaikyti tinkamiausius inžinerinius sprendimus
 • Padeda parinkti efektyvesnes energijos suvartojimo priemones
 

Energetiniai auditai

Energetiniai auditai

Pastato energetiniai auditai atliekami vertinant esamą pastato būseną ir parenkant priemones energijos vartojimo efektyvumo didinimui, energijos išlaidų mažinimui. Pastatų energetika aktuali tiek naujai statomiems, tiek kapitaliai renovojamiems pastatams. Pastatams išduodamas energetinio naudingumo sertifikatas, kuriam gauti yra skaičiuojamas pastato energinis naudingumas, priskiriama pastato energetinė klasė.

Rengiame įvairaus tipo energijos vartojimo auditus, pagal Lietuviškus teisės aktus ir tarptautinius standartus, pvz., ASHRAE.

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • Konsultavimas ir geriausios audito sistemos parinkimas
 • Atliekami pastato matavimai
 • Duomenų rinkimas ir skaičiavimas
 • Optimaliausi energijos taupymo sprendimai
 • Tinkamiausių energijos metodų plano sudarymas
 • Audito ataskaitų rengimas
 • Dokumentų rengimas, siekiant gauti ES finansavimą

Privalumai:

 • Energijos auditas pateikia išsamią informaciją apie pastato suvartojamą energiją
 • Pastatų savininkams padeda nustatyti energijos vartojimo efektyvumo galimybes
 • Padeda sumažinti energijos sąnaudas
 • Leidžia padidinti energijos vartojimo efektyvumą
 • Efektyvūs sprendimai padidina pastato vertę
 • Padeda pagerinti pastato eksploatacines savybes

Energinio naudingumo konsultavimas

Energinio naudingumo konsultavimas

Energinis naudingumas yra svarbus, siekiant sklandžiai įgyvendinti energijos ir aplinkos apsaugos valdymo standartus. Kartu su klientu išplėtojamos energijos valdymo sistemos ir šiuolaikiniai sprendimai, kurie reikšmingai sumažina energijos suvartojimą ir pakeičia aplinkos būklę.

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • Pastatų energetinis sertifikavimas / energinės klasės nustatymas
 • Konsultacijos dėl atitikimo nacionaliniams energinio naudingumo reikalavimams
 • Konsultacijos dėl pastatų energinio naudingumo, remiantis gerąja praktika
 • NZEB („Net Zero Energy Building“) projektavimo strategija

Privalumai

 • Konsultacijos padeda įvertinti geriausią energijos suvartojimo mažinimo sprendimą
 • Konsultacijų metu parenkamos priemonės, siekiant pagerinti pastato eksploatacines savybes

Anglies dioksido neutralumo konsultavimas

Anglies dioksido neutralumo konsultavimas

Anglies dvideginio neutralumo procesu siekiama sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį atmosferoje. Kartu su anglies dvideginio šalinimo arba kompensavimo strategija įmonėje yra didinamas energijos vartojimo efektyvumas, pritaikomi atsinaujinančios energijos šaltiniai. Tai yra kertinis tvarumo strategijos aspektas, paremtas įmonės socialine ir ekonomine atsakomybe.

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • Konsultuojame, siekiant sukurti anglies dvideginio neultralumo strategiją
 • Padedame nustatyti anglies dioksido kiekio valdymo principus
 • Konsultuojame prieš atliekant įmonės anglies dioksido pėdsako analizes
 • Konsultuojame ir padedame parinkti efektyviausias energijos valdymo priemones

Privalumai

 • Anglies dvideginio mažinimas didina įmonės konkurencingumą bei pranašumą rinkoje
 • Deklaruoja įmonės organizacinę, ekonominę ir socialinę atsakomybę
 • Padeda įgyti stiprią poziciją rinkoje ir didesnį potencialą
 • Užtikrina verslo patikimumą suinteresuotų šalių tarpe
 • Padeda generuoti stabilias pajamas ir ilgalaikę grąžą
 • Investuotojai labiau linkę pasirinkti gaminius ar paslaugas iš aplinką tausojančio ir atsakingo verslo
energinis-auditas-dinaminis-modeliavimas

Kontaktinis asmuo

Kiril Simbirskij

Inžinierius | Energetikos specialistas | Tvarumo konsultantas

Skip to content