fbpx
loader-logo

Pastatų dinaminis modeliavimas

Pastatų dinaminis modeliavimas

Pastatų modeliavimas yra procesas, kurio metu atliekame holistinę pastato analizę, leidžiančią nuolat modeliuoti, numatyti ir tikrinti pastato eksploatacines savybes per visą pastato gyvavimo ciklą. Pastato modelis yra parengiamas pagal tikslius pastato architektūrinius, konstrukcinius ir inžinerinius sprendinius. Tikslus pastato modelis leidžia priimti tinkamus sprendimus dar projektavimo stadijoje. Įgyvendinus efektyvius inžinerinius sprendimus sumažinamos pastato išlaikymo sąnaudos po statybų. 

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • Dinaminis energijos modeliavimas
 • Šildymo ir vėsinimo apkrovų vertinimas, ŠVOK analizė
 • Šiluminio komforto analizė
 • Pasyvaus projektavimo analizė
 • Natūralaus apšvietimo modeliavimas
 • Tiesioginės saulės spinduliuotės vertinimas
 • Pasyvaus vėsinimo analizė
 • Akustikos analizė

Privalumai:

 • Tikslus pastato modelis leidžia numatyti eksploatacines sąnaudas
 • Tikslus modelis leidžia pritaikyti tinkamiausius architektūrinius, konstrukcinius ir inžinerinius sprendimus
 • Padeda parinkti efektyvesnes energijos suvartojimo priemones
 

Energijos vartojimo auditai

Energijos vartojimo auditai

Pastato energijos vartojimo auditai atliekami vertinant esamą pastato būseną ir parenkant priemones energijos vartojimo efektyvumo didinimui, energijos išlaidų mažinimui. Pastatų energetika aktuali tiek naujai statomiems pastatams, tiek atliekant kapitalinę pastatų renovaciją. Audito metu pastatui išduodamas energinio naudingumo sertifikatas, priskiriama pastato energinio naudingumo klasė.

Rengiame įvairaus tipo pastatų energijos vartojimo auditus, pagal lietuviškus teisės aktus ir tarptautinius standartus, pvz., ASHRAE.

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • Konsultavimas ir geriausios audito sistemos parinkimas
 • Atliekami pastato matavimai
 • Duomenų rinkimas ir skaičiavimas
 • Optimalūs energijos taupymo sprendimai
 • Tinkamiausių energijos metodų plano sudarymas
 • Audito ataskaitų rengimas
 • Dokumentų rengimas, siekiant gauti ES finansavimą

Privalumai:

 • Energijos auditas pateikia išsamią informaciją apie pastato suvartojamą energiją
 • Pastatų savininkams padeda nustatyti energijos vartojimo efektyvumo galimybes
 • Padeda sumažinti energijos sąnaudas
 • Leidžia padidinti energijos vartojimo efektyvumą
 • Efektyvūs sprendimai padidina pastato vertę
 • Padeda pagerinti pastato eksploatacines savybes

Energinio naudingumo konsultavimas

Energinio naudingumo konsultavimas

Energinis naudingumas yra svarbus, siekiant sklandžiai įgyvendinti energijos ir aplinkos apsaugos valdymo standartus. Kartu su klientu išplėtojamos energijos valdymo sistemos ir šiuolaikiniai sprendimai, kurie reikšmingai sumažina energijos suvartojimą.

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas / energinio naudingumo klasės nustatymas
 • Konsultacijos dėl nacionalinių energinio naudingumo reikalavimų atitikimo
 • Konsultacijos dėl pastatų energinio naudingumo, remiantis geraja praktika
 • NZEB („Net Zero Energy Building“) projektavimo strategija

Privalumai

 • Konsultacijos padeda įvertinti geriausią energijos suvartojimo mažinimo sprendimą
 • Konsultacijų metu parenkamos priemonės, siekiant pagerinti pastato eksploatacines savybes

Anglies dioksido neutralumo konsultavimas

neutralumo klimato kaitai konsultacijos

Pirminiame etape sudaromas organizacijos ŠESD inventorius už ataskaitinius metus. Tuomet išsikeliami ŠESD mažinimo tikslai ir įsipareigojimas laike tapti neutralia klimato kaitos atžvilgiu. Padedame parengti veiksmų planą, kaip bus pasiekti išsikelti tikslai.

Daugumoje atvejų anglies dvideginio dujos yra prioritetinis klausimas su kuriuo reikia dirbti organizacijai, siekiančiai neutralumo klimato kaitai. Anglies dvideginio kiekis gali būti subalansuotas sumažinus šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį atmosferoje.

Kartu su anglies dvideginio šalinimo arba kompensavimo strategija įmonėje yra didinamas energijos vartojimo efektyvumas, pritaikomi atsinaujinančios energijos šaltiniai. Tai yra kertinis tvarumo strategijos aspektas, paremtas įmonės socialine ir ekonomine atsakomybe.

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • Konsultuojame, siekiant sukurti anglies dvideginio neultralumo strategiją
 • Padedame nustatyti anglies dioksido kiekio valdymo principus
 • Konsultuojame prieš atliekant įmonės anglies dioksido pėdsako analizes
 • Konsultuojame ir padedame parinkti efektyviausias energijos valdymo priemones

Privalumai

 • Anglies dvideginio mažinimas didina įmonės konkurencingumą bei pranašumą rinkoje
 • Deklaruoja įmonės organizacinę, ekonominę ir socialinę atsakomybę
 • Padeda įgyti stiprią poziciją rinkoje ir didesnį potencialą
 • Užtikrina verslo patikimumą suinteresuotų šalių tarpe
 • Padeda generuoti stabilias pajamas ir ilgalaikę grąžą
 • Investuotojai labiau linkę pasirinkti gaminius ar paslaugas iš aplinką tausojančio ir atsakingo verslo

Kontaktinis asmuo

Gintarė Laukytė

Pastatų analizių skyriaus vadovė

Skip to content