fbpx
loader-logo

Sertifikavimas

Pastatų sertIfikavimas

Pastatų sertifikavimas yra tarptautinis tvarios nuosavybės įrodymas. Tvari statyba reiškia geresnius eksploatacinius parametrus ir efektyvumą, ilgalaikę grąžą, atsakingą požiūrį į aplinką ir žmogaus sveikatą.

Mes padedame įvertinti ir išsirinkti tinkamiausią tarptautinį pastato sertifikavimo standartą, konsultuojame ir sertifikuojame naujai statomus ir jau esamus pastatus.

Dirbame su tarptautiniais standartais:

 • BREEAM In-Use International
 • BREEAM New Construction International
 • BREEAM Refurbishment
 • LEED new Construction
 • LEED O+M
 • WELL
 • FITWEL
 • EDGE

 

Privalumai:

 • Investuotojams | Sertifikavimas rodo patikimą statybą, skaidrumą ir ekologinę atsakomybę. Geresni, sveikesni pastatai paprastai reikalauja didesnių nuomos mokesčių ir yra verti daugiau. Stambūs NT ir instituciniai investuotojai vis dažniau renkasi investuoti į ekologiškų pastatų projektus.
 • Nuomininkams | Pastatas, turintis tvarumo sertifikatą, yra patrauklesnis dėl ekologinių savybių – geresnių sąlygų žmogaus sveikatai ir gerovei. Tokiuose pastatuose yra didesnis darbuotojų produktyvumas, mažesnė darbuotojų kaita, stipresnė higienos ir sveikatos apsauga.
 • Savininkams | Tvarus nekilnojamas turtas yra naudingas pinigų srautų atžvilgiu. Efektyvumo didinimas gali sumažinti eksploatavimo sąnaudas dėl mažesnių komunalinių mokesčių ir priežiūros išlaidų, mažesnės energijos kainų rizikos arba mažesnių draudimo ir skolų išlaidų.

BREEAM SERTIFIKATAS | BREEAM STANDARTAs

BREEAM SERTIFIKATAS | BREEAM STANDARTAs​​

BREEAM standartas – tai plačiausiai pasaulyje paplitęs ir lyderiaujantis pastatų poveikio aplinkai vertinimo metodas ir sertifikavimo sistema. Šiai dienai įvertinta daugiau nei 550‘000 ir registruota apie 2‘250‘000 pastatų 77 pasaulio šalyse.

BREEAM standartas skirtas padėti pastatų valdytojams, investuotojams, savininkams ir naudotojams sumažinti eksploatacines išlaidas ir pagerinti egzistuojančio pastato aplinkosaugines charakteristikas. Šis savanoriškas standartas ir sertifikavimo sistema suteikia aiškią ir patikimą metodiką pagerinant pastato tvarumo charakteristikas.

Atliekant pastato vertinimą, nagrinėjamos šios kategorijos:

– Valdymas (Management – Man)

– Energija (Energy – Ene)

– Sveikata ir gerovė (Health and Wellbeing – Hea)

– Transportas (Transport – Tra)

– Vanduo (Water – Wat)

– Medžiagos (Material – Mat)

– Tarša (Pollution – Pol)

– Atliekos (Waste – Wst)

– Ekologija ir žemės panaudijimas (Land Use and Ecology – Le)

Kiekviena vertinama kategorija susideda iš tam tikro skaičiaus kreditų, o įgyvendinus šių kreditų reikalavimus yra gaunamas galutinis įvertinimas. Galimi BREEAM įvertinimo lygiai, pagal kuriuos pastatui suteikiamas sertifikatas: UNCLASIFIED, PASS, GOOD, VERY GOOD, EXCELLENT ir OUTSTANDING.

BREEAM vertinimo proceso metu mūsų komanda:

 • Parengia ir pateikia BREEAM užduotis visoms suinteresuotoms šalims
 • Tikrina dokumentus (BREEAM įrodymus) ir pateikia pastabas
 • Surenka visus duomenis, reikalingus parengti BREEAM ataskaitą ir pateikti BRE organizacijai sertifikavimui
 • Komunikuoja su BRE Global
 • Dalyvauja projektavimo ir statybos darbų planuotėse 
 • Konsultuoja visais su BREEAM vertinimu susijusiais klausimais
 • Vertina projektą pagal skirtingas BREEAM schemas

LEED SERTIFIKATAS | LEED STANDARTAs

LEED sertifikatas| LEED standartas​​

LEED (Leadership in Energy and Environment Design) – tai JAV 1998 m. sukurta viena iš aukščiausios klasės aplinkosaugos vertinimo sistema, skirta įvertinti pastato aplinkosaugos charakteristikas bei paskatinti darnią pastato gyvavimo ciklo raidą. Tai balinė skaičiavimo sistema, vertinanti aplinkai palankius veiksmus pastato projektavimo, statybos ir naudojimo metu. LEED metodu siekiama įvertinti pastato darnumą žvelgiant kaip į visumą žmogaus sveikatai ir aplinkai svarbiais požiūriais. LEED skatina darnų požiūrį į pastatą tokiose pagrindinėse srityse: darnūs sklypai, vandens vartojimo efektyvumas, energija ir atmosfera, medžiagos ir ištekliai, vidaus aplinkos kokybė, naujovių projektavimas, regiono prioritetas.

LEED gali būti įgyvendintas įvairių tipų projektams – naujiems pastatams, renovuojamiems projektams, jau pastatytiems ir eksploatuojamiems projektams, interjerų ir nuomininkų projektams, gyvenamiesiems namams ir daugiabučiams, mokykloms, sveikatos priežiūros ir kitiems viešiems pastatams, kvartalams ir bendruomenėms, netgi miestams ir k.t.

Iš esmės projektai vertinami šiose tvarumo kategorijose:

 • Vieta ir susisiekimas (Location & Transportation)
 • Sklypo tvarumas (Sustainable Sites)
 • Vanduo (Water Efficiency)
 • Energija (Energy & Atmosphere)
 • Medžiagos (Materials & Resources)
 • Vidaus mikroklimatas (Indoor Environmental Quality)
 • Naujovės (Innovation) 
 • Įtaka vietovei (Regional Priority) 

Įvykdžius visus privalomuosius reikalavimus, balai iš kiekvienos kategorijos susumuojami ir gautas rezultatas lemia LEED įvertinimo lygį, kurių yra keturi: CERTIFIED, SILVER, GOLD, PLATINUM.

LEED vertinimo proceso metu mūsų komanda:

 • Suformuoja ir pateikia LEED užduotis visoms suinteresuotoms šalims
 • Parengia ir suderina palankiausią LEED sertifikavimo strategiją
 • Tikrina dokumentus ir pateikia pastabas
 • Surenka visus duomenis, reikalingus parengti LEED įrodymus ir pateikti GBCI organizacijai sertifikavimui
 • Komunikuoja su LEED organizacijomis, t.y. USGBC ir GBCI
 • Dalyvauja projektavimo ir statybos darbų planuotėse 
 • Konsultuoja visas su LEED vertinimu susijusias šalis kriterijų įgyvendinime ir dokumentų ruošime visais projekto etapais

GRESB konsultavimas

GRESB konsultavimas

GRESB yra visame pasaulyje pripažinta metodologija, leidžianti deklaruoti jūsų verslo aplinkos, socialinius ir vyriausybinius duomenis. GRESB vertinimas padeda išlaikyti įmonės konkurencingumą rinkoje bei skaidrumą ir patikimumą suinteresuotoms šalims.

Teikiame konsultacijas ir padedame pritaikyti GRESB jūsų verslo procesams.

Privalumai:

 • Duomenų pateikimas leidžia audituoti procesus
 • Padeda sutelkti dėmesį į verslo veiklos gerinimą
 • Deklaruoja įmonės atsakomybę ir patikimumą
 • Padeda įgyvendinti tvarumą įmonės procesuose
 • GRESB yra visame pasaulyje pripažinta sistema, kuria pasitiki tarptautinės rinkos

 

Tvarumo patikrinimas ir prevencija

Tvarumo patikrinimas ir prevencija

Tvarumo patikrinimas yra taikomas prieš įsigyjant nekilnojamą turtą, siekiant numatyti tvarumo lygmenį pastate ir prevenciškai įdiegti pagrįstas priemones, kurios užtikrintų mažesnę žalą aplinkai, geresnes sąlygas žmogui ir gamtai dabartinėms ir būsimoms kartoms.

Mes teikiame praktines gaires komercinio nekilnojamojo turto savininkams tvarumo rizikos valdymui ir strateginių žingsnių įgyvendinimui tiek esamiems, tiek naujiems pastatams.

Privalumai:

 • Energijos vartojimo efektyvumas | Visas procesas atliekamas kartu su išsamiu energijos vartojimo efektyvumo tyrimu.
 • Didesnis našumas procesuose | Tvarumo patikrinimas leidžia matyti efektyvesnio eksploatavimo galimybes: taršos valdymui, vandens sunaudojimui, atliekų tvarkymui, transportavimui, gyventojų sveikatos ir pastato komfortui, dienos šviesos ir akustikos priežiūrai, valymui ir kt.
 • Kreditai tvarumo sertifikatams | Tvarumo patikrinimas suteikia papildomų kreditų, siekiant gauti aukštesnį balą NT tarptautiniams tvarumo sertifikatams (LEED, WELL, BREEAM, FITWEL).

EPD produkto deklaracija

EPD produkto deklaracija

EPD (Environmental Product Declaration/ Produkto poveikio aplinkai deklaracija) – yra standartizuotas tarptautinis dokumentas, ruošiamas pagal EN 15804 ir ISO 14025 standartus, pateikiantis išsamią informaciją apie produkto gamybos ciklo poveikį aplinkai ir žmogui. Tai yra įrankis, leidžiantis įgyvendinti poveikio aplinkai valdymą bei užtikrinti skaidrumą produkto atžvilgiu. EPD deklaracija yra formuojama LCA (Life Cycle Assessment/gyvavimo ciklo vertinimo) skaičiavimais ir suteikia kokybinį pagrindą produktų palyginimui. Poveikio aplinkai kategorijos skirstomos į keletą gyvavimo ciklo etapų:

 • pradiniai procesai: apima žaliavas, jų įsigijimą ir tobulinimą, taip pat tarpinių komponentų gamybą;
 • pagrindiniai procesai: gamybos procesai;
 • tolimesni procesai, įskaitant naudojimo ir gyvavimo ciklo pabaigos etapus.

Mūsų komanda pasirūpina visu EPD procesu jūsų produktams:

 • Konsultavimas ir tinkamiausių EPD sprendimų parinkimas jūsų produktams;
 • Susipažinimas su procedūromis, duomenų rinkimas ir analizė;
 • Produkto gyvavimo ciklo skaičiavimas nuo naudojamų žaliavų iki perdirbimo (“from cradle to grave”);
 • EPD dokumento parengimas;
 • Trečios nepriklausomos šalies organizavimas tikrinimui ir patvirtinimui;
 • Dokumento viešinimas pasirinktoje tarptautinėje duomenų bazėje.

Privalumai:

 • Produktui suteikiamas patikimumo aspektas tarptautinėse rinkose;
 • Produktai, turintys EPD deklaraciją, rinkoje lengviau išlaiko konkurencingumą;
 • EPD produktai suteikia kreditų BREEAM ir LEED sertifikatams;
 • Gamybos proceso analizė leidžia išskirti ir numatyti etapus tobulinimui;
 • Didinate savo produkto vertę;
 • Galimybė mažinti neigiamą poveikį aplinkai ilgalaikėje perspektyvoje;
 • Poveikio aplinkai deklaravimas stiprina Jūsų prekės ženklo ir įmonės įvaizdį.

Kontaktinis asmuo

Evaldas Savickis

Įkūrėjas | Direktorius | Akredituotas tvarumo vertintojas

Skip to content