Tvarumas

ESG ir tvarumo principų diegimas organizacijų valdymui yra svarbesnis nei bet kada – apimant vertės suinteresuotoms šalims kūrimą, efektyvų rizikų ir poveikių valdymą, tiek atsakingą bei skaidrų įmonės vystymą.

Evaldas Savickis

Evaldas Savickis

Direktorius, įkūrėjas

2020 metais sukūrėme VESTA strategiją 2021-2023m., kurios vienas iš pagrindinių strateginių tikslų – vystyti organizaciją remiantis aukštais tvarumo standartais. Esame konsultavimo įmonė, todėl kasdieninėje veikloje įgyvendindami projektus bendradarbiaujame su daug skirtingų suinteresuotų šalių, kurios daro įtaką VESTOS veiklai, ir, žinoma, rezultatams. Prisipažinsiu, vienas iš didžiausių iššūkių yra atrasti tinkamiausią kelią ir pakankamus resursus, kad užtikrintumėme visų mūsų organizacijos suinteresuotų šalių didesnį įtraukimą.

Vieną didžiausių poveikių mūsų organizacijos vystymuisi ir rezultatams daro mūsų darbuotojai, kurie atsidavę padeda mūsų klientams įgyvendinti tvarumo tikslus. Pastaraisiais metais sistemiškai dirbame siekdami sukurti geras darbo sąlygas, išlaikyti didelį darbuotojų įsitraukimą, suteikti profesinio augimo galimybes, užtikrinti įvairovę ir gerovę. Tai yra mūsų organizacijos prioritetas. Todėl labai džiaugiuosi gaudamas grįžtamąjį ryšį, kad VESTA yra laikoma geidžiamu ir atsakingu darbdaviu, užtikrinančiu tobulėjimo galimybes ir įtraukiančią darbo aplinką.

Džiaugiuosi gaudamas pozityvų grįžtamąjį ryšį iš mūsų klientų, kurie aukštai vertina VESTA teikiamas paslaugas. Todėl toliau sieksime kelti esamų paslaugų kokybę, plėsti kompetencijas užtikrinant plačią teikiamų tvarumo paslaugų apimtį, atsižvelgiant į mūsų klientų poreikius.

Sąžiningai, išsamiai ir skaidriai pasakodami savo tvarumo istoriją, įgyjame pasitikėjimą, kuris yra labai svarbus siekiant kurti tvarią vertę. Labai vertinu ir džiaugiuosi VESTOS nueitu keliu, sukaupta patirtimi prisidedant prie klientų tvarumo strategijų kūrimo ir įgyvendinimo. Tai skatina ir mus augti bei vystyti dar tvaresnę organizaciją.