Tvarumo strategijos | GRI | ISO 50001

TVARUMO STRATEGIJOS VERSLUI

TVARUMO STRATEGIJOS VERSLUI

Tvarumo strategija yra vertybėmis grįstas požiūris į verslo plėtrą, siekiant mažinti žalą aplinkai, sukurti sveikas darbo ir gyvenimo sąlygas bei patirti ilgalaikę grąžą. Mes padedame integruoti tvarumo standartus jūsų verslui sukurdami individualią tvarumo strategiją.

PRIVALUMAI:

 • Pritraukia suinteresuotas šalis ir investuotojus;
 • Nukreipia įmonės išteklius ir investicijas į svarbiausias sritis;
 • Padeda apsaugoti prekės ženklą ir valdyti rizikas;
 • Padeda išlaikyti konkurencinį pranašumą kintančioje rinkoje;
 • Leidžia būti modernia įmone augančioje tvarių prekių aplinkoje.

Tvarumas tampa esminiu elementu organizacijose, kurios tikisi vis daugiau grąžos, pelningumo ir darbuotojų išlaikymo.

KONSULTAVIMAS

KONSULTAVIMAS

Tvarumo konsultacijos padeda rasti geriausius tvarumo sprendimus jūsų verslo valdymui, medžiagų gamybai ir nekilnojamojo turto plėtrai. Kiekviena sesija suteikia įžvalgos apie darnų vystymąsi ir efektyvesnį veiklos valdymą.

Teikiame tvarumo konsultacijas:

 • Konsultavimas nekilnojamo turto statybai ir atnaujinimui
 • Konsultavimas dėl tvarumo standartų pasirinkimo
 • Konsultavimas tvarios aplinkos kūrimui
 • Konsultavimas tvaraus verslo valdymui

PRIVALUMAI:

 • Individualios konsultacijos sutelkia dėmesį į jūsų poreikius
 • Padeda išsigryninti tvarumo naudą visoms suinteresuotosioms šalims
 • Leidžia pritaikyti ir teisingai įgyvendinti tinkamiausius tvarumo standartus
 • Užtikrina tinkamiausius sprendimus, remiantis patirtimi ir gerosiomis praktikomis
 • Suteikia galimybę įgyti žinių apie tvarumo valdymą
 • Padeda padidinti verslo pelną ir užtikrinti ilgalaikę grąžą

TVARUMO ATASKAITOS

TVARUMO ATASKAITOS

Tvarumo ataskaitos (GRI, ESG, SDG, GRESB) yra pasaulyje paplitusi praktika, kuria verslas atskleidžia tvarumo informaciją bei poveikį aplinkai, klimato pokyčiams, žmogaus teisėms ir gerovei. Viena populiariausių ataskaitos rengimo formų – GRI ataskaita. Rengdami tokias ataskaitas kaip GRI, remiamės aukščiausiais tarptautiniais standartais ir gerosiomis praktikomis.

Mūsų komanda padeda pasirinkti tinkamiausią tvarumo ataskaitos standartą ir pasirūpina visu jūsų ataskaitos parengimo procesu.

PRIVALUMAI:

 • Ataskaitos deklaruoja patikimą ir skaidrią verslo veiklą
 • Gerina verslo ryšius su investuotojais ir suinteresuotomis šalimis
 • Padeda įgyti konkurencingumą rinkoje ir generuoti ilgalaikį pelną
 • Didina pasitikėjimą įmone ir skatina gerą reputaciją
 • Padeda nustatyti ir valdyti rizikas bei išnaudoti naujas galimybes

ANGLIES DVIDEGINIO NEUTRALUMO STRATEGIJA

ANGLIES DVIDEGINIO NEUTRALUMO STRATEGIJA

Anglies dvideginio neutralumo procesu siekiama sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį atmosferoje. Kartu su anglies dvideginio šalinimo arba kompensavimo strategija įmonėje yra didinamas energijos vartojimo efektyvumas, pritaikomi atsinaujinančios energijos šaltiniai. Tai yra kertinis tvarumo strategijos aspektas, paremtas įmonės socialine ir ekonomine atsakomybe.

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • Anglies dvideginio neutralumo strategijos kūrimas
 • Anglies dioksido kiekio valdymo principų nustatymas
 • Anglies dioksido pėdsako apskaičiavimas ir veiksmų plano jo mažinimui parengimas
 • Augalininkystės ir gyvulininkystės šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio apskaičiavimas
 • Efektyviausių energijos valdymo priemonių nustatymas ir diegimas

PRIVALUMAI:

 • Didina įmonės patikimumą suinteresuotų šalių tarpe
 • Deklaruoja įmonės organizacinę, ekonominę ir socialinę atsakomybę
 • Žinant, kokį poveikį veikla ar ūkis daro aplinkai, galima imtis veiksmų ir priemonių poveikio sumažinimui
 • Padeda įgyti didesnį konkurencinį pranašumą ir stabilumą rinkoje
 • Padeda užtikrinti tvarią įmonės poziciją ir ilgalaikę grąžą
 • Investuotojai labiau linkę pasirinkti gaminius ar paslaugas iš aplinką tausojančio ir atsakingo verslo

ISO 50001 KONSULTAVIMAS

ISO 50001 KONSULTAVIMAS

Tarptautinis ISO 50001 standartas yra skirtas energijos valdymo sistemai sukurti bei palaikyti energijos valdymo sistemos veikimą įmonėje. ISO 50001 standartas remiasi principo „planuok – daryk – tikrink – veik“ nuolatinio tobulinimo sistema. Tokiu principu įmonėje siekiama sukurti sistemas ir procesus, būtinus energijos vartojimo efektyvumo tobulinimui. 

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • Konsultavimas ir supažindinimas su standarto reikalavimais
 • Duomenų rinkimas ir tvarkymas
 • Prioritetinių energijos tipų ir naudojimo sričių nustatymas
 • Įmonės vidaus auditų organizavimas ir vykdymas
 • Pilnas dokumentų parengimas trečiosios nepriklausomos šalies auditui
 • ISO 50001 sertifikato suteikimas

PRIVALUMAI:

 • Padeda vystyti efektyvaus energijos naudojimo politiką įmonėje
 • Padeda sukurti patogų sisteminį energijos valdymą
 • Sumažina energijos suvartojimo sąnaudas
 • Užtikrina įmonės veiklos patikimumą tarptautinėje rinkoje
 • Padeda mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą
 • Padeda mažinti neigiamą poveikį aplinkai;
 • Standartas gali būti integruotas į bendrą sistemą su kitomis įmonės vadybos sistemomis
 • Taikomas visų tipų ir dydžių organizacijoms, nepriklausomai nuo geografinių, kultūrinių ar socialinių sąlygų
Evaldas Savickis

Evaldas Savickis

Įkūrėjas | Direktorius | Akredituotas tvarumo vertintojas

+370 611 19961